OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Airless Paint sprayer

Murárske práce:

Škrabanie  stien a stropov od maľovanie a zvetraných omietok.

Penetrácia a sieťkovanie stien a stropov armovacou sieťkou.

Hrubé opravy omietok , Montáž osadenie fasádnych rohovníkov montáž parapet okien.

Gletovanie stien a stropov hladkou stierkou.

Brúsenie stien a stropov.

Tmelenie sdk dosiek, bandážovanie prasklín stien, 

Akrylovanie spojov.

Fasádne omietky a sokle / marmolin/