OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Airless Paint sprayer

Hydroizolácia strechy  z asfaltových pásov.
Strechy pokryté asfaltovým pásom časom strácajú pevnosť a začínajú zatekať. Dôvodom môže byť ich degradácia vplyvom poveternostných podmienok alebo nesprávna realizácia.
Úniky sú zvyčajne ťažko lokalizované, pretože voda môže vtekať na úplne iné miesto, ako je viditeľné miesto zatekania. 
Namiesto nanášania ďalších vrstiev strešnej lepenky, ktorá nemusí nevyhnutne vyriešiť  problém, môžeme použiť vodotesné membrány, ktoré sa dajú ľahko nanášať bežným maliarskym valčekom alebo striekaním. 
Takto vytvoríme na streche jednotný náter bez akýchkoľvek škár, cez ktoré by mohla unikať voda. Nami navrhované nátery sú odolné v širokom rozsahu teplôt a sú veľmi pružné, vďaka čomu spolupracujú so strechou a nepraskajú. Okrem toho sú odolné voči stojatej vode,
Hydroizolácie Asfaltových striech, Falcované plechové strechy, eterrnitové a šindlové strechy.
Nátery a izolácia betónových podláh.